Sunday, June 11, 2006

Yellow Crowd for Our Greatest King

The 60th Anniversary Celebrations of
His Majesty's Accession to the Throne

the ceremony at Anandasamakom Palace on June, 9th.

ผมขออัญเชิญพระราชดำรัสเมื่อวันนี้ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะออกสีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มาไว้ในบล็อกวันนี้ครับ

“ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พร้อมพรั่งด้วยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคำอำนวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ที่ทุกคนตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษ ทั้งรัฐบาลได้จัดงานครั้งนี้ได้เรียบร้อยและงดงาม น้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่ร่วมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาในวันนี้ น่าปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต่ละคนได้แสดงออกและตั้งใจมาด้วยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝ่าย ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิด ความเห็นของตนให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจได้ว่า ประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และถ่ายทอดความคิด จิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสาย เพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงคุ้มครองรักษาประเทศชาติไทย ให้ปลอดพ้นจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอำนวยความสุข ความเจริญ สวัสดี ให้เกิดมีแก่ประชาชนชาวไทยทั่วกัน”

More than 100,000 of Thai people in Yellow shirts gathered on June, 9th.

During the celebration for HM King Bhumibol on 60th Anniversary Accession to the throne (9-13 June 06), all Thai people are willing to wear Yellow T-shirt to cerebrate this most important event of the year (or let's say ... in our lives ...) not only in Bangkok or Thailand, but also all over the world, especially on last Friday 9 Jun 2006. This will be a historic phenomenon that will be stamped in our Thai people's hearts forever. HMJ King Bhumibhol, he is only the greatest model to link all Thai people being a unity. That's why I am always so proud to be the one who was born in the Land called Siam or Thailand.

I have collected some yellow fever photos in Bangkok on June, 9th (the same day with World Cup 2006 opening)which makes World Cup 2006 looks a bit less fever than before. This will be an unforgettable mermorial events... (Thanks to PANTIP.com)
Thai people living in Kansai area also held this celebration event on June, 10th at Oyodo Community Center in Osaka by Thai Consulates in Osaka, Thai restaurants, and Thai Students Association in Japan: Kansai. We also tried to wear yellow with different tones of yellow and everyone came with their sincere and respectful hearts to celebrate for our King.

9 Comments:

At 6:39 PM, Blogger *BoW* said...

ตอนนี้รักสีเหลืองมากๆค่ะ ^^

 
At 6:48 PM, Blogger noomai said...

อ่านทีไร น้ำตาัมันพาลจะไหลทุกทีเลย
ตอนนี้เห็นใครใส่สีเหลืองก็เหมาไปเองเลย ว่าใส่ให้ในหลวงของพวกเรา...
ตะกี้ทีวีออกข่าวสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จเมืองไทยแล้วล่ะ เดี๋ยวคืนนี้ดูต่อ

 
At 9:42 PM, Anonymous Skilover said...

รูปสุดท้ายเนี่ยย ยิ้มหวานเชียววนะ

 
At 10:26 AM, Anonymous Anonymous said...

เหลืองอร่ามงามตาดีจัง

ป้า

 
At 2:19 AM, Anonymous ตูน said...

เมืองเราไม่มีไรเลย
มีเราใส่เหลืองคนเดียวมั้ง
เศร้าไม่ได้อยู่ในโอกาสสำคัญแบบนี้

ได้โปสการ์ดยัง

 
At 9:24 AM, Anonymous Anonymous said...

Very nice site! Toyota transmission troubles and remedies isuzu tensioner alternator Hiv imitrex Free trial oxycontin Lexapro heart murmur Isuzu used body parts Oil fired home heating import buy meridia Garmin in car navigation system review Parts braun wheelchair lifts

 
At 11:08 PM, Anonymous Anonymous said...

Very nice site! Lawsuits and e and o coverage massachusetts dui lawyer http://www.brutal-blowjobs.info/librarian-blowjob.html Cricket cellular headset Naked college guys butts Ferrari the car why use online payment systems Mcmasters oregon fishing processing credit cards for business in south africa Solicitors fees for mortgages Ratings+of+mattresses criminal lawyer

 
At 6:00 PM, Anonymous Anonymous said...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. rx diet pill statistics works best vw westfalla lev levaquin Use of debit cards Order order topamax Sex pictures 2b tamil 2b webhost Under the infulance of ambien zoloft for panic

 
At 6:21 PM, Anonymous Anonymous said...

Cool blog, interesting information... Keep it UP »

 

Post a Comment

<< Home